Slide background

Grønfeldt Bolig

Grønfeldt Forsikringshjælp

FH01

DIN BYGGETEKNISKE-, JURIDISKE- OG ØKONOMISK BÆREDYGTIGE LIVLINE SAMT RÅDGIVNING - I ÉN SAMLET PAKKE.

Hele tanken bag FORSIKRINGSHJÆLP er, at den tilstræber forsikringstagerne at modtage den absolut bedste dækning, når der er opstået en skade i deres bolig.

Jeg samarbejder med:

 • Advokater
 • Arkitekter
 • Ingeniører
 • Håndværksmestre
 • Andre professionelle fageksperter.
  (eksempel på fagekspertise kunne være kloak-TV, termografi, isotop-rørlækage-sporing etc.)

Grønfeldt Forsikringshjælp fungerer som livline, når skaden er sket og du er kørt fast i et forsikringsforløb. Al kommunikation: Økonomisk, byggeteknisk og juridisk varetages af Forsikringshjælp - i tæt samråd med dig som forsikringstager- og samtidigt i konstruktiv dialog med forsikringsselskabet.
Forsikringshjælp er din livline på såvel private- som erhvervsejendomme.

Ring og vi kommer straks til jer!

Grønfeldt Råd & Byg og Forsikringshjælp foretrækker rådgivning via FAST aftalt PRIS.
Rådgivning kan også ydes på timebasis: Kr. 1500 inkl. moms.

Råd og Byggeri

Sammen finder vi den helt optimale løsning for dig og din bolig via:

Skitseforslag, overslag, faste priser, gennemgang af Energimærkning, Tilstandsrapport, BBR, diverse bygge- og materialelister, tegninger og andre relevante bygningsdokumenter.

Grønfeldt Råd & Byg og Forsikringshjælp foretrækker rådgivning via FAST aftalt PRIS. Rådgivning kan også ydes på timebasis: Kr. 1500 inkl. moms.

 • OM- og TILBYGNING (planlægning, projektstyring & koordinering af alle håndværkere)
 • KØB og SALG (vurdering af boligens pris & stand samt gennemgang af diverse rapporter)
 • FORSIKRINGSSAGER (råd omkring fagteknisk kommunikation & tekniske løsninger)
 • KREATIV INDRETNING og DESIGN (idéer, skitseoplæg & retvisende prisniveauer)

Energirådgivning

Energirådgivning med grundig kommunikation, planlægning og styring kan spare dig mange penge, når du laver energi-optimerende ændringer i din bolig:

 • KLIMASKÆRM – facader, vinduer, isolering etc.
 • INSTALLATIONER – jordvarme, solceller, solfangere og varmepumper etc.

Sammen finder vi den helt rigtige energiløsning i din bolig via:

Termografering, skitseforslag, overslag, faste priser, gennemgang af Energimærkning, Tilstandsrapport, BBR, installationsmålinger, tegninger og andre relevante bygningsdokumenter.

Grønfeldt Råd & Byg og Forsikringshjælp foretrækker rådgivning via FAST aftalt PRIS.
Rådgivning kan også ydes på timebasis: Kr. 1500 inkl. moms.

Om os

Morten Grønfeldt

Morten Grønfeldt

Oliver Gram

Oliver Gram

Referencer

"Vi har boet i vores hus i mange år og ofte snakket om, hvad der kunne gøres. Men en dag talte vi med Morten – og så kom der gang i tingene. Han gennemgik huset grundigt med os – og stillede spørgsmål som ”- har I tænkt over…” eller ”- hvorfor prøver vi ikke at gøre sådan…”. Det åbnede vores øjne for nogle helt nye og spændende muligheder, som vi snakkede igennem. Det var helt klart, at han så huset med andre og friske øjne. Da han kom tilbage med konkrete forslag til ændringer, fik vi virkelig mod på at gå i gang med projektet – også selvom det blev en smule større, end vi umiddelbart havde tænkt os. Da han tilbød at køre det hele for os, slog vi straks til – og det var lige fra ideer og planlægning, indhentning af tilbud og udvælgelse af håndværkere til udarbejdelse af en skarp tidsplan, hvor han gav os en garanti for slutdatoen. Og den holdt, hvilket vi var særdeles glade for, da vi havde en konfirmation lige efter. Så nu føler vi næsten, at vi har fået et nyt hus igen – takket være Morten." - Gitte & Kresten, Morud.

"Jeg har kendt Morten i mange år. For 6 år siden var jeg lige blevet skilt og stod overfor at skulle finde en ny bolig (....) ikke nok med, at han hjalp med kontakten til ejendomsmægleren. Han hjalp mig også med at få styr på tingene omkring handlen generelt, han vurderede huset før handlen og fik det 30.000 kroner ned i pris. (....) Nu sidder jeg så her i mit eget hus – og har da helt klart nogle bolig-ideer, som måske skal realiseres på et tidspunkt. Men så må jeg nok hellere tage en snak med Morten først." - Kevyn Manktelow, Odense

"Vi stod overfor at skulle have vores køkken fornyet, og nogle venner anbefalede os, at tage kontakt til Morten (....) han virkede lige fra første øjeblik meget engageret og interesseret – og var på med det samme. (....) Morten tilbød at klare det, mens vi var af sted, så vi slap for bøvlet og besværet ved en større ombygning – og han beroligede os med, at vi jo ikke skulle betale, før vi var 100% tilfredse. (....) Da vi kom hjem, stod der en stor buket blomster – og han havde sågar sørget for at tømme postkassen. Resultatet var lige, som vi havde drømt om – og selv køkkenmanden roste Morten for arbejdet." - Eva & Leif, Søndersø.

"Vi havde selvfølgelig mange tanker, drømme og ideer omkring, hvordan vores nye hus skulle være – og hvad det skulle kunne blive til. Men vi var også opmærksomme på, at vi skulle være realistiske med hensyn til, hvad der kunne lade sig gøre. Det hjalp Morten os til at være. Han gik ind og vurderede de enkelte ”drømmehuse”, som vi havde fundet frem til – og gav os en realistisk plan for, hvad vi kunne ændre, hvordan og ikke mindst hvad det ville koste. For eksempel havde vi store planer for badeværelset. Her gav Morten os konkret rådgivning – og ikke mindst masser af ideer til – både hvad der skulle og kunne ændres. Vi følte os langt mere trygge ved at gå ind i købet med Morten på sidelinien som byggesagkyndig rådgiver." - Maiken og Thomas, Sanderum

"Vi boede i et hus, som var elop­varmet – og med elprisernes himmel­flugt begyndte vi så småt at over­veje, om vi skulle sælge og flytte til et billigere gas­opvarmet hus. I forbindelse med en ombygning, hvor vi skulle renovere stuen, kontaktede vi Morten. Under ombyg­nings­snak­ken, faldt talen naturligt nok også på vores store varmeudgifter. Men vi gav også udtryk for, at vi ikke var interes­serede i en større ombyg­ning til gasop­varmning, hvis det betød en masse synlige rør i hele huset. Morten gik i gang med at kigge, måle og skitsere.Rør­føringerne er stort set ikke synlige, og det ser ud, som om huset er født med dem. Og en lidt mærkelig åben trappe blev også dækket ind med en løsning, som bestemt ikke lå lige for. Men sådan er Morten – han ser mulig­heder, hvor vi andre måske ofte ser begræns­ninger. Han kom tit forbi og tjek­kede projek­tet undervejs – og som han ofte sagde: ”Jeg flytter ind, indtil I er tilfredse…” Det siger vist alt om hans engagement." - Elsebeth & Kristian Baahr, Søndersø

"I forvejen havde vi selv været ude og kigge på huse, inden vi tog Morten med på råd – og også fundet noget, som vi helt sikkert var interes­serede i. Der var allerede givet et ned­slag på 100.000 kroner – så han gik ind og nær­læste tilstands­rapporten. Her fandt Morten så frem til, hvad der egentlig skulle ofres for, at huset blev, som vi gerne ville have det. Han regnede lidt frem og tilbage, og fandt frem til en fornuftig pris, hvis vi bød 50.000 kroner under, hvad huset ellers var forhand­let ned til. Dels på grund af de servi­tutter, der var for­bundet med handlen, og dels på grund af de udgifter, der ville være for­bundet med at ændre huset, så det levede op til vores forvent­ninger. Men vi beslut­tede at følge hans råd – og fik huset til vores pris. Noget, som vi nok ikke havde vovet uden Mortens råd­givning. Så det har helt sikkert sparet os for en masse besvær og en masse penge.For os har Morten været guld værd." - Louise og Jens, Odense